Shadowing

Shadowing zwany też shadow coachingiem to nowoczesna forma diagnozy obszarów do pracy i rozwoju dla organizacji, zespołów oraz liderów. Szczególnie efektywna w obszarze przywództwa, czyli tam gdzie natura problemów często nie jest wcale tak oczywista. Np.:

  • Zespoły unikają odpowiedzialności.
  • Mimo wysiłków produkty końcowe mają kiepską jakość.
  • Relacje z klientami kuleją.
  • Cierpicie na syndrom silosów – działy firmy walczą ze sobą zamiast współpracować.

W takich (szczególnie przed rozpoczęciem szerszych działań doradczych, czy szkoleniowych) wypadkach dobrym pomysłem może być własnie shadowing.

Shadowing – na czym to polega?

W największym uproszczeniu: ekspert z naszego zespołu uczestniczy jako obserwator w codziennych pracach waszego zespołu i notuje swoje spostrzeżenia, sporządzając na ich podstawie raport i przedstawiając sugestie.

Jeśli mamy do czynienia z shadowingiem dla konkretnego lidera, obserwujemy wszystkie jej/jego działania – spotkania, maile (oczywiście podpisujemy umowę o ścisłym zachowaniu poufności) oraz nieformalne rozmowy. Jeśli „celem” jest zespół – odwiedzamy kluczowe spotkania oraz po prostu siedzimy z nim przez jakiś czas w jednym pomieszczeniu.

Całość projektu zaczynamy zwykle krótką, ciekawą prezentacją (w przypadku pracy z zespołami) lub nieformalnym spotkaniem (zlecenia indywidualne), aby nawiązać relację z osobami, z którymi będziemy pracować.

Ile to trwa i jaki jest koszt?

Przeciętny krótki projekt tego typu to łącznie około trzy dni doradcze:

  • Zapoznanie i nawiązanie relacji się z osobą / zespołem, który ma być diagnozowany
  • Seria (4-5) krótkich (1,5-2h) wizyt i obserwacji podczas kluczowych spotkań realizowana na przestrzeni kilku (2-6) tygodni.
  • Kluczowa obserwacja podczas jednego całego dnia.
  • Sporządzenie i omówienie raportu z obserwacjami i rekomendacjami.

Przy stawce doradczej 3000,- PLN za dzień całość zawiera się zwykle w kwocie 9000,- PLN. Oczywiście w przypadku większego zakresu (dłuższa obserwacja, więcej zespołów i osób) czas projektu wydłuża się, a kwota rośnie.

Nie, nie jest to tanio. Cena wynika jednak z tego, że dla eksperta z naszej strony zajęcie mocno czaso- oraz pracochłonne. Za to w zamian dostajecie naprawdę solidną i w miarę obiektywną diagnozę. To może być niezwykle pomocne zwłaszcza w sytuacjach, kiedy coś nie działa, ale albo nie do końca wiadomo co, albo każda z zaangażowanych w dyskusję stron z wewnątrz firmy ma na ten temat inne zdanie.

Brzmi jak coś, czego potrzebujecie w Waszej organizacji? Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.