Warsztaty dedykowane

Chcecie ruszyć z planowaniem serii projektów na kolejny kwartał? Poprawić sposób udzielania feedbacku w zespole, rozbierając przy okazji na czynniki pierwsze ostatnich kilka trudnych sytuacji? Wypracować z liderami sposoby podnoszenia motywacji w zespołach adekwatne do waszej firmy i projektów?

Chętnie pomożemy.

grupa_postaci_mowiJak to może wyglądać?

(przykład oparty na prawdziwym zleceniu)

Macie zarys koncepcji kilkunastu projektów optymalizacyjnych, które chcecie zrealizować w kolejnym roku i potrzebujecie sprawnie te koncepcje skonkretyzować, a także odsiać te, które nie trzymają się kupy.

Zaczynamy od ustalenia wspólnego (adekwatnego do waszych potrzeb) wzoru podstawowej karty projektu oraz wskaźników opłacalności, które każdy lider musi przemyśleć i opracować.

Następnie realizujemy jednodniowy warsztat na temat najlepszych dobrych praktyk związanych z rozpoczynaniem projektów. Na nim omawiamy też (dyskusja / ćwiczenia) proponowaną zawartość nowych kart projektu. Jesteśmy otwarci na uwagi ze strony uczestników.

Po warsztacie liderzy dostają za zadanie stworzyć karty dla swoich projektów i wysłać je do nas. My dajemy każdemu pisemny feedback, a następnie rekomendujemy zleceniodawcy, które projekty powinny według nas dostać zielone światło, a które niekoniecznie.

Całość podsumowujemy drugim dniem warsztatowym, gdzie omawiamy wątpliwości związane z nadesłanymi do nas kartami, a następnie na przykładzie wyróżniających się projektów uczymy się doprecyzowywać zakres i tworzyć ramowy harmonogram.

Koszty

Wycena jest oczywiście indywidualna i zależy od zakresu merytorycznego, ilości i rodzaju działań oraz liczby uczestników. W powyższym przypadku (dwa dni warsztatowe plus konsultacje plus oczywiście wszystkie narady przed i po z managerami zlecającymi) koszt wyniósłby około 13 500,- PLN

Brzmi rozsądnie?

Zapraszamy do kontaktu.