Szkolenia: przygotowanie i badanie potrzeb

Przed każdym szkoleniem zamkniętym organizujemy dokładny wywiad celem dobrania odpowiedniego programu (i trenera) do potrzeb klienta oraz dostosowania ćwiczeń i używanych przykładów do specyfiki firmy i branży, z której będą pochodzili uczestnicy.

PROFIL FIRMY I WYZWANIA UCZESTNIKÓW

Jedna-dwie wideokonferencje, w czasie których chcemy porozmawiać z głównym zleceniodawcą oraz (jeśli to możliwe i zleceniodawca uzna to za celowe) przedstawicielami grupy, która będzie szkolona. Zapytamy o:

 • Jakie macie cele i wyzwania w projektach?
 • Co Wam przeszkadza w ich osiągnięciu?
 • Co do tej pory zostało zrobione w tym temacie? Jakich rozwiązań i metod próbowano do tej pory? Co działało, a co nie? Dlaczego?
 • Jak widzicie naszą rolę?
 • Jaki jest profil typowego uczestnika, jak wygląda jej/jego zakres obowiązków, jeśli to lider, to jaki ma wpływ na zespół (‚władzę’), jak duże są zespoły?
KONKRETNY CEL / KPI

Szkolenie może naprawdę dużo zmienić i pomóc w realizacji celów biznesowych zleceniodawcy oraz całej jego organizacji. Wszystko to jednak pod jednym warunkiem: będziemy działać wspólnie. Wspólnie ustalimy jeden główny KONKRETNY cel szkolenia oraz w szczególności zastanowimy się:

 • Czy i jak możemy tę wartość zmierzyć przed szkoleniem, po nim i w jakiś czas potem?
 • Czy i w jaki sposób cel ten zostanie powiązane z rocznymi celami indywidualnymi uczestników (bardzo ważne)?
 • Jakie (poza szkoleniem) uczestnicy otrzymają wsparcie od organizacji w jego realizacji (np. follow-upy z przełożonym, burza mózgów pod hasłem „co zmienimy w naszym dziale”)
DOSTOSOWANIE PRZYKŁADÓW DO SPECYFIKI GRUPY

Dodatkowo aby ćwiczenia i przykłady użyte podczas szkolenia lepiej odzwierciedlały rzeczywistość uczestników zapytamy o:

W przypadku szkolenia Zero BS Projects

Na pewno będziemy pytać

 1. Przykład dużego, problematycznego projektu (do case study, w którym uczestnicy muszą przejąć choć na chwilę kontrolę nad takowym). Nie potrzebujemy wszystkich (czasem niewygodnych) sekretów klienta. Zależy nam w szczególności na:
  • Ogólnej charakterystyce/rodzaju (co to jest: wdrożenie ERP, wprowadzenie nowej marki, nowy oddział, zamknięcie oddziału, zatrudnienie 300 osó).
  • Nazwach/jednozdaniowym opisie 3-4 głównych zaangażowanych stron (działy firmy, dostawcy)
  • Dwóch najczęstszych problemach jakie się w takich projektach pojawiają.
 2. Przykład dwóch średniej wielkości, w miarę standardowych projektów. Takie, które można realnie zaplanować podczas szkolenia (nie za wielkie), ale i takie gdzie może być trochę ciekawych niuansów (możemy się czegoś nauczyć).

Jeśli klient wyrazi zgodę wyślemy też anonimową ankietę do uczestników, gdzie zapytamy ich o:

 • Przykłady sytuacji nieudanego feedbacku („Podaj proszę przykłady sytuacji, kiedy ktoś z Twoich współpracowników zachowywał się nieodpowiednio, a Ty próbowałaś / próbowałeś zwrócić mu uwagę i nie wyszło (albo nie zwróciłaś/zwróciłeś i dlaczego)? Może być więcej niż jeden przykład. Nie martw się – jeśli w ogóle ich użyję, odpowiednio je zanonimizuję.”)
 • Największą bolączkę w realizacji projektów.

To pomaga jeszcze lepiej dobrać przykłady, a także zawczasu poznać bolączki, o których niekoniecznie dowiemy się podczas wideo konferencji.