Programy rozwoju

Rozwój kompetencji poprzez szkolenie w formie jednego czy dwóch intensywnych zjazdów jest pragmatycznym kompromisem, koniecznością na którą decyduje się większość klientów ze względu na ograniczone środki oraz przede wszystkim brak czasu koniecznego na zrealizowanie czegoś więcej.

Jeśli jednak dysponujecie nico większym budżetem i możliwościami czasowymi, możemy razem stworzyć coś o wiele, wiele skuteczniejszego niż standardowe szkolenie – szyty na miarę program rozwojowy.wchodzenie_po_stopniach

Jak to może wyglądać?

Dokładny scenariusz takiego programu to oczywiście coś, co stworzymy razem.

Bazą i punktem wyjścia będzie seria rozłożonych w czasie szkoleń i warsztatów, z miejscem na zadania domowe i pracę własną. Całość może uzupełniać indywidualny mentoring, a w razie potrzeby (np. zmiana pewnych procesów w firmie) niewielki projekt doradczy.

Jednak – jak zaznaczyliśmy – tu nie ma gotowych, uniwersalnych rozwiązań i wspólnie wypracujemy podejście, które będzie najlepsze dla Waszych ludzi i Waszej organizacji.

Koszty

Wycena jest indywidualnie oczywiście indywidualnie i zależy od zakresu merytorycznego, ilości i rodzaju działań oraz liczby uczestników. Można założyć, że na pewno nie wyniesie to taniej niż 25 000,- PLN netto (orientacyjne – jedna grupa, szyte na miarę rozłożone w czasie szkolenia, warsztaty i mentoring).

Wydaje się, że to wiele?

Przyjmując konserwatywne założenia, że taki projekt pozwoli na skromny 5% wzrost wydajności u 10 osób i zakładając, że każda z nich kosztuje pracodawcę 12 500 miesięcznie (b2b albo pensja 10 000 brutto) – całość zwróci się w… cztery miesiące. A bardziej realistycznie – uwzględniając czas poświęcony na działanie rozwojowe (zamiast pracę-pracę), będzie to najwyżej pół roku.

Brzmi rozsądnie?

Zapraszamy do kontaktu.